Prestige Cup 2019

Lotte Hotel Moscow, г. Москва, Новинский б-р, д. 8, стр. 2

20.07 - 21.07

EN

Прайс-лист

Базовая
МАСКТ
International Standard
Single Dance
с 26.04
с 15.05
с 20.06

Bronze Beginner

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Bronze Intermediate

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Bronze Full

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Bronze Open

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Silver Beginner

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Silver Full

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Silver Open

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Gold Beginner

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Gold Full

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Gold Open

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Gold Star Open

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Multi Dance
с 26.04
с 15.05
с 20.06

Bronze Beginner

2700 RUB

3300 RUB

3600 RUB

Bronze Full

2700 RUB

3300 RUB

3600 RUB

Bronze Full

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Bronze Full

4050 RUB

4900 RUB

5300 RUB

Bronze Open

2700 RUB

3300 RUB

3600 RUB

Bronze Open

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Bronze Open

4050 RUB

4900 RUB

5300 RUB

Silver Full

2700 RUB

3300 RUB

3600 RUB

Silver Full

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Silver Full

4050 RUB

4900 RUB

5300 RUB

Silver Open

2700 RUB

3300 RUB

3600 RUB

Silver Open

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Silver Open

4050 RUB

4900 RUB

5300 RUB

Gold Full

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Gold Full

4050 RUB

4900 RUB

5300 RUB

Gold Open

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Gold Open

4050 RUB

4900 RUB

5300 RUB

Gold Star Open

4050 RUB

4900 RUB

5300 RUB

Scholarship
с 26.04
с 15.05
с 20.06

5700 RUB

6900 RUB

7500 RUB

Championship
с 26.04
с 15.05
с 20.06

5700 RUB

6900 RUB

7500 RUB

International Latin
Single Dance
с 26.04
с 15.05
с 20.06

Bronze Beginner

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Bronze Intermediate

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Bronze Full

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Bronze Open

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Silver Beginner

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Silver Full

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Silver Open

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Gold Beginner

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Gold Full

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Gold Open

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Gold Star Open

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Multi Dance
с 26.04
с 15.05
с 20.06

Bronze Beginner

2700 RUB

3300 RUB

3600 RUB

Bronze Full

2700 RUB

3300 RUB

3600 RUB

Bronze Full

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Bronze Full

4050 RUB

4900 RUB

5300 RUB

Bronze Open

2700 RUB

3300 RUB

3600 RUB

Bronze Open

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Bronze Open

4050 RUB

4900 RUB

5300 RUB

Silver Full

2700 RUB

3300 RUB

3600 RUB

Silver Full

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Silver Full

4050 RUB

4900 RUB

5300 RUB

Silver Open

2700 RUB

3300 RUB

3600 RUB

Silver Open

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Silver Open

4050 RUB

4900 RUB

5300 RUB

Gold Full

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Gold Full

4050 RUB

4900 RUB

5300 RUB

Gold Open

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Gold Open

4050 RUB

4900 RUB

5300 RUB

Gold Star Open

4050 RUB

4900 RUB

5300 RUB

Scholarship
с 26.04
с 15.05
с 20.06

5700 RUB

6900 RUB

7500 RUB

Championship
с 26.04
с 15.05
с 20.06

5700 RUB

6900 RUB

7500 RUB

American Smooth
Single Dance
с 26.04
с 15.05
с 20.06

Bronze Beginner

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Bronze Full

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Bronze Open

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Silver Full

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Silver Open

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Gold Full

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Gold Open

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Multi Dance
с 26.04
с 15.05
с 20.06

Bronze Beginner

2700 RUB

3300 RUB

3600 RUB

Bronze Full

2700 RUB

3300 RUB

3600 RUB

Bronze Full

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Bronze Open

2700 RUB

3300 RUB

3600 RUB

Bronze Open

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Silver Full

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Silver Open

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Gold Full

4050 RUB

4900 RUB

5300 RUB

Gold Open

4050 RUB

4900 RUB

5300 RUB

Scholarship
с 26.04
с 15.05
с 20.06

5700 RUB

6900 RUB

7500 RUB

Championship
с 26.04
с 15.05
с 20.06

5700 RUB

6900 RUB

7500 RUB

Caribbean Mix Cuban Style
Single Dance
с 26.04
с 15.05
с 20.06

Bronze Beginner

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Bronze Intermediate

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Bronze Full

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Bronze Open

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Silver Beginner

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Silver Full

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Silver Open

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Gold Full

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Gold Open

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Multi Dance
с 26.04
с 15.05
с 20.06

Bronze Beginner

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Bronze Intermediate

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Bronze Full

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Bronze Open

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Silver Beginner

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Silver Full

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Silver Open

4050 RUB

4900 RUB

5300 RUB

Gold Full

4050 RUB

4900 RUB

5300 RUB

Gold Open

4050 RUB

4900 RUB

5300 RUB

Scholarship
с 26.04
с 15.05
с 20.06

5700 RUB

6900 RUB

7500 RUB

Caribbean Mix Line Style
Single Dance
с 26.04
с 15.05
с 20.06

Bronze Beginner

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Bronze Intermediate

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Bronze Full

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Bronze Open

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Silver Beginner

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Silver Full

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Silver Open

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Gold Full

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Gold Open

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Multi Dance
с 26.04
с 15.05
с 20.06

Bronze Beginner

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Bronze Intermediate

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Bronze Full

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Bronze Open

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Silver Beginner

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Silver Full

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Silver Open

4050 RUB

4900 RUB

5300 RUB

Gold Full

4050 RUB

4900 RUB

5300 RUB

Gold Open

4050 RUB

4900 RUB

5300 RUB

Scholarship
с 26.04
с 15.05
с 20.06

5700 RUB

6900 RUB

7500 RUB

Arg. Tango Salon
Single Dance
с 26.04
с 15.05
с 20.06

Bronze Beginner

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Bronze Intermediate

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Bronze Full

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Bronze Open

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Silver Beginner

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Silver Intermediate

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Silver Full

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Silver Open

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Gold Full

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Gold Open

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Gold Star Open

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Multi Dance
с 26.04
с 15.05
с 20.06

Bronze Beginner

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Bronze Intermediate

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Bronze Full

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Bronze Open

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Silver Beginner

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Silver Intermediate

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Silver Full

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Silver Open

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Gold Full

4050 RUB

4900 RUB

5300 RUB

Gold Open

4050 RUB

4900 RUB

5300 RUB

Gold Star Open

4050 RUB

4900 RUB

5300 RUB

Scholarship
с 26.04
с 15.05
с 20.06

5700 RUB

6900 RUB

7500 RUB

Championship
с 26.04
с 15.05
с 20.06

5700 RUB

6900 RUB

7500 RUB

Arg. Tango Free Style
Single Dance
с 26.04
с 15.05
с 20.06

Bronze Beginner

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Bronze Intermediate

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Bronze Full

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Bronze Open

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Silver Beginner

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Silver Intermediate

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Silver Full

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Silver Open

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Gold Full

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Gold Open

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Gold Star Open

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Multi Dance
с 26.04
с 15.05
с 20.06

Bronze Beginner

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Bronze Intermediate

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Bronze Full

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Bronze Open

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Silver Beginner

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Silver Intermediate

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Silver Full

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Silver Open

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Gold Full

4050 RUB

4900 RUB

5300 RUB

Gold Open

4050 RUB

4900 RUB

5300 RUB

Gold Star Open

4050 RUB

4900 RUB

5300 RUB

Scholarship
с 26.04
с 15.05
с 20.06

5700 RUB

6900 RUB

7500 RUB

Swing Dance
Single Dance
с 26.04
с 15.05
с 20.06

Bronze Beginner

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Bronze Full

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Bronze Open

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Silver Intermediate

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Silver Full

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Silver Open

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Gold Full

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Gold Open

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Multi Dance
с 26.04
с 15.05
с 20.06

Bronze Beginner

2700 RUB

3300 RUB

3600 RUB

Bronze Full

2700 RUB

3300 RUB

3600 RUB

Bronze Open

2700 RUB

3300 RUB

3600 RUB

Silver Beginner

2700 RUB

3300 RUB

3600 RUB

Silver Full

2700 RUB

3300 RUB

3600 RUB

Silver Open

2700 RUB

3300 RUB

3600 RUB

Gold Full

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Gold Open

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Championship
с 26.04
с 15.05
с 20.06

5700 RUB

6900 RUB

7500 RUB

Russian Style
Single Dance
с 26.04
с 15.05
с 20.06

Bronze Beginner

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Bronze Full

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Silver Full

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Silver Open

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Multi Dance
с 26.04
с 15.05
с 20.06

Bronze Full

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Silver Full

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Silver Open

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Championship
с 26.04
с 15.05
с 20.06

5700 RUB

6900 RUB

7500 RUB

Showcase VIP
Showcase
с 26.04
с 15.05
с 20.06

18000 RUB

21000 RUB

24000 RUB

18000 RUB

21000 RUB

24000 RUB

Showcase VIP Group
Showcase
с 26.04
с 15.05
с 20.06

26000 RUB

30000 RUB

34000 RUB

International Standard (solo)
Single Dance
с 26.04
с 15.05
с 20.06

Bronze Beginner

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Bronze Intermediate

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Bronze Full

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Bronze Open

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Silver Beginner

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Silver Full

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Silver Open

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Gold Beginner

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Gold Full

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Gold Open

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Gold Star Open

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Multi Dance
с 26.04
с 15.05
с 20.06

Bronze Beginner

2700 RUB

3300 RUB

3600 RUB

Bronze Full

2700 RUB

3300 RUB

3600 RUB

Bronze Full

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Bronze Full

4050 RUB

4900 RUB

5300 RUB

Bronze Open

2700 RUB

3300 RUB

3600 RUB

Bronze Open

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Bronze Open

4050 RUB

4900 RUB

5300 RUB

Silver Full

2700 RUB

3300 RUB

3600 RUB

Silver Full

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Silver Full

4050 RUB

4900 RUB

5300 RUB

Silver Open

2700 RUB

3300 RUB

3600 RUB

Silver Open

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Silver Open

4050 RUB

4900 RUB

5300 RUB

Gold Full

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Gold Full

4050 RUB

4900 RUB

5300 RUB

Gold Open

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Gold Open

4050 RUB

4900 RUB

5300 RUB

Gold Star Open

4050 RUB

4900 RUB

5300 RUB

International Latin (solo)
Single Dance
с 26.04
с 15.05
с 20.06

Bronze Beginner

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Bronze Intermediate

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Bronze Full

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Bronze Open

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Silver Beginner

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Silver Full

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Silver Open

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Gold Beginner

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Gold Full

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Gold Open

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Gold Star Open

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Multi Dance
с 26.04
с 15.05
с 20.06

Bronze Beginner

2700 RUB

3300 RUB

3600 RUB

Bronze Full

2700 RUB

3300 RUB

3600 RUB

Bronze Full

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Bronze Full

4050 RUB

4900 RUB

5300 RUB

Bronze Open

2700 RUB

3300 RUB

3600 RUB

Bronze Open

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Bronze Open

4050 RUB

4900 RUB

5300 RUB

Silver Full

2700 RUB

3300 RUB

3600 RUB

Silver Full

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Silver Full

4050 RUB

4900 RUB

5300 RUB

Silver Open

2700 RUB

3300 RUB

3600 RUB

Silver Open

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Silver Open

4050 RUB

4900 RUB

5300 RUB

Gold Full

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Gold Full

4050 RUB

4900 RUB

5300 RUB

Gold Open

3450 RUB

4150 RUB

4900 RUB

Gold Open

4050 RUB

4900 RUB

5300 RUB

Gold Star Open

4050 RUB

4900 RUB

5300 RUB

Caribbean Mix Cuban Style (solo)
Single Dance
с 26.04
с 15.05
с 20.06

Bronze Beginner

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Bronze Intermediate

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Bronze Full

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Bronze Open

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Silver Beginner

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Silver Full

950 RUB

1150 RUB

1250 RUB

Silver Open