Champions' Ball 2019

Москва, ЦМТ, Краснопресненская набережная, д.12, 4 подъезд.

20.04 - 21.04

EN

Прайс-лист

Базовая
МАСКТ
International Standard
Single Dance
с 24.12
с 20.02
с 20.03

Bronze Beginner

675 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Bronze Intermediate

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Bronze Full

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Bronze Open

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Silver Beginner

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Silver Full

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Silver Open

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Gold Beginner

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Gold Full

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Gold Open

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Gold Star Open

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Multi Dance
с 24.12
с 20.02
с 20.03

Bronze Beginner

1850 RUB

4250 RUB

4800 RUB

Bronze Full

3700 RUB

4250 RUB

4800 RUB

Bronze Full

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Bronze Full

5500 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Bronze Open

3700 RUB

4250 RUB

4800 RUB

Bronze Open

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Bronze Open

5500 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Silver Full

3700 RUB

4250 RUB

4800 RUB

Silver Full

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Full

5500 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Silver Open

3700 RUB

4250 RUB

4800 RUB

Silver Open

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Open

5500 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Gold Full

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Gold Full

5500 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Gold Open

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Gold Open

5500 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Gold Star Open

5500 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Scholarship
с 24.12
с 20.02
с 20.03

7800 RUB

9000 RUB

10200 RUB

Championship
с 24.12
с 20.02
с 20.03

6250 RUB

7200 RUB

8150 RUB

6250 RUB

7200 RUB

8150 RUB

6250 RUB

7200 RUB

8150 RUB

7800 RUB

9000 RUB

10200 RUB

International Latin
Single Dance
с 24.12
с 20.02
с 20.03

Bronze Beginner

675 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Bronze Intermediate

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Bronze Full

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Bronze Open

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Silver Beginner

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Silver Full

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Silver Open

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Gold Beginner

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Gold Full

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Gold Open

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Gold Star Open

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Multi Dance
с 24.12
с 20.02
с 20.03

Bronze Beginner

1850 RUB

4250 RUB

4800 RUB

Bronze Full

3700 RUB

4250 RUB

4800 RUB

Bronze Full

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Bronze Full

5500 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Bronze Open

3700 RUB

4250 RUB

4800 RUB

Bronze Open

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Bronze Open

5500 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Silver Full

3700 RUB

4250 RUB

4800 RUB

Silver Full

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Full

5500 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Silver Open

3700 RUB

4250 RUB

4800 RUB

Silver Open

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Open

5500 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Gold Full

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Gold Full

5500 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Gold Open

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Gold Open

5500 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Gold Star Open

5500 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Scholarship
с 24.12
с 20.02
с 20.03

7800 RUB

9000 RUB

10200 RUB

Championship
с 24.12
с 20.02
с 20.03

6250 RUB

7200 RUB

8150 RUB

6250 RUB

7200 RUB

8150 RUB

6250 RUB

7200 RUB

8150 RUB

7800 RUB

9000 RUB

10200 RUB

10 Dance Championship
Championship
с 24.12
с 20.02
с 20.03

9500 RUB

10500 RUB

11500 RUB

American Smooth
Single Dance
с 24.12
с 20.02
с 20.03

Bronze Beginner

675 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Bronze Full

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Bronze Open

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Silver Full

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Silver Open

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Gold Full

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Gold Open

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Multi Dance
с 24.12
с 20.02
с 20.03

Bronze Beginner

1850 RUB

4250 RUB

4800 RUB

Bronze Full

3700 RUB

4250 RUB

4800 RUB

Bronze Full

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Bronze Open

3700 RUB

4250 RUB

4800 RUB

Bronze Open

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Full

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Open

5500 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Gold Open

5500 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Scholarship
с 24.12
с 20.02
с 20.03

7800 RUB

9000 RUB

10200 RUB

Caribbean Mix Cuban Style
Single Dance
с 24.12
с 20.02
с 20.03

Bronze Beginner

675 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Bronze Intermediate

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Bronze Full

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Bronze Open

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Silver Beginner

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Silver Full

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Silver Open

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Gold Full

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Gold Open

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Multi Dance
с 24.12
с 20.02
с 20.03

Bronze Beginner

2325 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Bronze Intermediate

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Bronze Full

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Bronze Open

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Beginner

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Full

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Open

5500 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Gold Full

5500 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Gold Open

5500 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Scholarship
с 24.12
с 20.02
с 20.03

7800 RUB

9000 RUB

10200 RUB

Caribbean Mix Line Style
Single Dance
с 24.12
с 20.02
с 20.03

Bronze Beginner

675 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Bronze Intermediate

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Bronze Full

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Bronze Open

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Silver Beginner

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Silver Full

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Silver Open

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Gold Full

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Gold Open

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Multi Dance
с 24.12
с 20.02
с 20.03

Bronze Beginner

2325 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Bronze Intermediate

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Bronze Full

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Bronze Open

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Beginner

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Full

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Open

5500 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Gold Full

5500 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Gold Open

5500 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Scholarship
с 24.12
с 20.02
с 20.03

7800 RUB

9000 RUB

10200 RUB

Arg. Tango Salon
Single Dance
с 24.12
с 20.02
с 20.03

Bronze Beginner

675 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Bronze Intermediate

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Bronze Full

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Bronze Open

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Silver Beginner

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Silver Intermediate

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Silver Full

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Silver Open

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Gold Full

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Gold Open

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Gold Star Open

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Multi Dance
с 24.12
с 20.02
с 20.03

Bronze Beginner

2325 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Bronze Intermediate

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Bronze Full

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Bronze Open

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Beginner

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Intermediate

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Full

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Open

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Gold Full

5500 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Gold Open

5500 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Gold Star Open

5500 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Scholarship
с 24.12
с 20.02
с 20.03

7800 RUB

9000 RUB

10200 RUB

Championship
с 24.12
с 20.02
с 20.03

7800 RUB

9000 RUB

10200 RUB

Arg. Tango Free Style
Single Dance
с 24.12
с 20.02
с 20.03

Bronze Beginner

675 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Bronze Intermediate

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Bronze Full

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Bronze Open

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Silver Beginner

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Silver Intermediate

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Silver Full

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Silver Open

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Gold Full

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Gold Open

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Gold Star Open

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Multi Dance
с 24.12
с 20.02
с 20.03

Bronze Beginner

2325 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Bronze Intermediate

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Bronze Full

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Bronze Open

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Beginner

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Intermediate

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Full

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Open

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Gold Full

5500 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Gold Open

5500 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Gold Star Open

5500 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Scholarship
с 24.12
с 20.02
с 20.03

7800 RUB

9000 RUB

10200 RUB

Championship
с 24.12
с 20.02
с 20.03

7800 RUB

9000 RUB

10200 RUB

Swing Dance
Single Dance
с 24.12
с 20.02
с 20.03

Bronze Beginner

675 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Bronze Full

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Bronze Open

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Silver Beginner

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Silver Full

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Silver Open

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Gold Full

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Gold Open

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Multi Dance
с 24.12
с 20.02
с 20.03

Bronze Beginner

1850 RUB

4250 RUB

4800 RUB

Bronze Full

3700 RUB

4250 RUB

4800 RUB

Bronze Open

3700 RUB

4250 RUB

4800 RUB

Silver Beginner

3700 RUB

4250 RUB

4800 RUB

Silver Full

3700 RUB

4250 RUB

4800 RUB

Silver Open

3700 RUB

4250 RUB

4800 RUB

Gold Full

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Gold Open

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Championship
с 24.12
с 20.02
с 20.03

7000 RUB

7700 RUB

8500 RUB

Russian Style
Single Dance
с 24.12
с 20.02
с 20.03

Bronze Beginner

675 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Bronze Full

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Silver Full

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Silver Open

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Multi Dance
с 24.12
с 20.02
с 20.03

Bronze Full

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Full

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Open

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Championship
с 24.12
с 20.02
с 20.03

7000 RUB

7700 RUB

8500 RUB

Caribbean Mix Cuban Style (Solo)
Single Dance
с 24.12
с 20.02
с 20.03

Bronze Beginner

675 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Bronze Intermediate

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Bronze Full

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Bronze Open

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Silver Beginner

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Silver Full

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Silver Open

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Gold Full

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Gold Open

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Multi Dance
с 24.12
с 20.02
с 20.03

Bronze Beginner

2325 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Bronze Intermediate

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Bronze Full

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Bronze Open

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Beginner

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Full

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Open

5500 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Gold Full

5500 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Gold Open

5500 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Showcase VIP
Showcase
с 24.12
с 20.02
с 20.03

0 RUB

0 RUB

0 RUB

0 RUB

0 RUB

0 RUB

0 RUB

0 RUB

0 RUB

Showcase VIP Group
Showcase
с 24.12
с 20.02
с 20.03

0 RUB

0 RUB

0 RUB

0 RUB

0 RUB

0 RUB

International Standard (solo)
Single Dance
с 24.12
с 20.02
с 20.03

Bronze Beginner

675 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Bronze Intermediate

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Bronze Full

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Bronze Open

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Silver Beginner

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Silver Full

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Silver Open

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Gold Beginner

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Gold Full

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Gold Open

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Gold Star Open

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Multi Dance
с 24.12
с 20.02
с 20.03

Bronze Beginner

1850 RUB

4250 RUB

4800 RUB

Bronze Full

3700 RUB

4250 RUB

4800 RUB

Bronze Full

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Bronze Full

5500 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Bronze Open

3700 RUB

4250 RUB

4800 RUB

Bronze Open

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Bronze Open

5500 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Silver Full

3700 RUB

4250 RUB

4800 RUB

Silver Full

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Full

5500 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Silver Open

3700 RUB

4250 RUB

4800 RUB

Silver Open

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Open

5500 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Gold Full

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Gold Full

5500 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Gold Open

4650 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Gold Open

5500 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Gold Star Open

5500 RUB

6350 RUB

7200 RUB

International Latin (solo)
Single Dance
с 24.12
с 20.02
с 20.03

Bronze Beginner

675 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Bronze Intermediate

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Bronze Full

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Bronze Open

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Silver Beginner

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Silver Full

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Silver Open

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Gold Beginner

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Gold Full

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Gold Open

1350 RUB

1550 RUB

1800 RUB

Gold Star Open