Moscow Ball 2018

Москва, ЦМТ, Краснопресненская набережная, д.12, 4 подъезд.

01.12 - 02.12

EN

Прайс-лист

Базовая
МАСКТ
International Standard
Single Dance
с 26.06
с 02.10
с 01.11

Bronze Beginner

500 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Bronze Intermediate

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Bronze Full

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Bronze Open

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Silver Beginner

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Silver Full

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Silver Open

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Gold Beginner

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Gold Full

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Gold Open

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Gold Star Open

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Multi Dance
с 26.06
с 02.10
с 01.11

Bronze Beginner

1450 RUB

4200 RUB

4800 RUB

Bronze Full

2900 RUB

4200 RUB

4800 RUB

Bronze Full

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Bronze Full

4250 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Bronze Open

2900 RUB

4200 RUB

4800 RUB

Bronze Open

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Bronze Open

4250 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Silver Full

2900 RUB

4200 RUB

4800 RUB

Silver Full

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Full

4250 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Silver Open

2900 RUB

4200 RUB

4800 RUB

Silver Open

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Open

4250 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Gold Full

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Gold Full

4250 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Gold Open

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Gold Open

4250 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Gold Star Open

4250 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Scholarship
с 26.06
с 02.10
с 01.11

7200 RUB

9000 RUB

10200 RUB

Championship
с 26.06
с 02.10
с 01.11

Bronze Full

5750 RUB

7200 RUB

8150 RUB

Silver Full

5750 RUB

7200 RUB

8150 RUB

Gold Full

5750 RUB

7200 RUB

8150 RUB

7200 RUB

9000 RUB

10200 RUB

International Latin
Single Dance
с 26.06
с 02.10
с 01.11

Bronze Beginner

500 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Bronze Intermediate

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Bronze Full

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Bronze Open

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Silver Beginner

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Silver Full

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Silver Open

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Gold Beginner

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Gold Full

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Gold Open

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Gold Star Open

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Multi Dance
с 26.06
с 02.10
с 01.11

Bronze Beginner

1450 RUB

4200 RUB

4800 RUB

Bronze Full

2900 RUB

4200 RUB

4800 RUB

Bronze Full

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Bronze Full

4250 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Bronze Open

2900 RUB

4200 RUB

4800 RUB

Bronze Open

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Bronze Open

4250 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Silver Full

2900 RUB

4200 RUB

4800 RUB

Silver Full

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Full

4250 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Silver Open

2900 RUB

4200 RUB

4800 RUB

Silver Open

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Open

4250 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Gold Full

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Gold Full

4250 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Gold Open

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Gold Open

4250 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Gold Star Open

4250 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Scholarship
с 26.06
с 02.10
с 01.11

7200 RUB

9000 RUB

10200 RUB

Championship
с 26.06
с 02.10
с 01.11

Bronze Full

5750 RUB

7200 RUB

8150 RUB

Silver Full

5750 RUB

7200 RUB

8150 RUB

Gold Full

5750 RUB

7200 RUB

8150 RUB

7200 RUB

9000 RUB

10200 RUB

10 Dance Championship
Championship
с 26.06
с 02.10
с 01.11

9000 RUB

11250 RUB

12750 RUB

American Smooth
Single Dance
с 26.06
с 02.10
с 01.11

Bronze Beginner

500 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Bronze Full

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Bronze Open

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Silver Full

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Silver Open

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Gold Open

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Multi Dance
с 26.06
с 02.10
с 01.11

Bronze Beginner

1450 RUB

4200 RUB

4800 RUB

Bronze Full

2900 RUB

4200 RUB

4800 RUB

Bronze Full

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Bronze Open

2900 RUB

4200 RUB

4800 RUB

Bronze Open

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Full

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Open

4250 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Gold Open

4250 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Scholarship
с 26.06
с 02.10
с 01.11

7200 RUB

9000 RUB

10200 RUB

Caribbean Mix Cuban Style
Single Dance
с 26.06
с 02.10
с 01.11

Bronze Beginner

500 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Bronze Intermediate

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Bronze Full

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Bronze Open

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Silver Beginner

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Silver Full

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Silver Open

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Gold Full

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Gold Open

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Multi Dance
с 26.06
с 02.10
с 01.11

Bronze Beginner

1800 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Bronze Intermediate

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Bronze Full

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Bronze Open

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Beginner

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Full

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Open

4250 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Gold Full

4250 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Gold Open

4250 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Scholarship
с 26.06
с 02.10
с 01.11

6500 RUB

8100 RUB

9200 RUB

Caribbean Mix Line Style
Single Dance
с 26.06
с 02.10
с 01.11

Bronze Beginner

500 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Bronze Intermediate

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Bronze Full

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Bronze Open

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Silver Beginner

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Silver Full

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Silver Open

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Gold Full

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Gold Open

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Multi Dance
с 26.06
с 02.10
с 01.11

Bronze Beginner

1800 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Bronze Intermediate

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Bronze Full

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Bronze Open

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Beginner

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Full

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Open

4250 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Gold Full

4250 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Gold Open

4250 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Scholarship
с 26.06
с 02.10
с 01.11

6500 RUB

8100 RUB

9200 RUB

Arg. Tango Salon
Single Dance
с 26.06
с 02.10
с 01.11

Bronze Beginner

500 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Bronze Intermediate

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Bronze Full

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Bronze Open

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Silver Beginner

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Silver Intermediate

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Silver Full

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Silver Open

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Gold Full

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Gold Open

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Gold Star Open

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Multi Dance
с 26.06
с 02.10
с 01.11

Bronze Beginner

1800 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Bronze Intermediate

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Bronze Full

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Bronze Open

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Beginner

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Intermediate

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Full

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Open

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Gold Full

4250 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Gold Open

4250 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Gold Star Open

4250 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Scholarship
с 26.06
с 02.10
с 01.11

7200 RUB

9000 RUB

10200 RUB

Championship
с 26.06
с 02.10
с 01.11

7200 RUB

9000 RUB

10200 RUB

7200 RUB

9000 RUB

10200 RUB

Arg. Tango Free Style
Single Dance
с 26.06
с 02.10
с 01.11

Bronze Beginner

500 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Bronze Intermediate

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Bronze Full

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Bronze Open

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Silver Beginner

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Silver Intermediate

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Silver Full

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Silver Open

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Gold Full

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Gold Open

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Gold Star Open

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Multi Dance
с 26.06
с 02.10
с 01.11

Bronze Beginner

1800 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Bronze Intermediate

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Bronze Full

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Bronze Open

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Beginner

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Intermediate

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Full

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Open

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Gold Full

4250 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Gold Open

4250 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Gold Star Open

4250 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Scholarship
с 26.06
с 02.10
с 01.11

7200 RUB

9000 RUB

10200 RUB

Championship
с 26.06
с 02.10
с 01.11

7200 RUB

9000 RUB

10200 RUB

Swing Dance
Single Dance
с 26.06
с 02.10
с 01.11

Bronze Beginner

500 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Bronze Full

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Silver Full

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Silver Open

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Gold Open

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Multi Dance
с 26.06
с 02.10
с 01.11

Bronze Full

2900 RUB

4200 RUB

4800 RUB

Silver Open

2900 RUB

4200 RUB

4800 RUB

Gold Open

2900 RUB

4200 RUB

4800 RUB

Championship
с 26.06
с 02.10
с 01.11

6500 RUB

8100 RUB

9200 RUB

Russian Style
Single Dance
с 26.06
с 02.10
с 01.11

Bronze Beginner

500 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Bronze Full

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Multi Dance
с 26.06
с 02.10
с 01.11

Bronze Full

2900 RUB

4200 RUB

4800 RUB

Championship
с 26.06
с 02.10
с 01.11

6500 RUB

8100 RUB

9200 RUB

Caribbean Mix Cuban Style (Solo)
Single Dance
с 26.06
с 02.10
с 01.11

Bronze Beginner

500 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Bronze Intermediate

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Bronze Full

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Bronze Open

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Silver Beginner

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Silver Full

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Silver Open

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Gold Full

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Gold Open

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Multi Dance
с 26.06
с 02.10
с 01.11

Bronze Beginner

1800 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Bronze Intermediate

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Bronze Full

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Bronze Open

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Beginner

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Full

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Open

4250 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Gold Full

4250 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Gold Open

4250 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Showcase VIP
Showcase
с 26.06
с 02.10
с 01.11

60000 RUB

80000 RUB

100000 RUB

60000 RUB

80000 RUB

100000 RUB

60000 RUB

80000 RUB

100000 RUB

Showcase VIP Group
Showcase
с 26.06
с 02.10
с 01.11

70000 RUB

90000 RUB

110000 RUB

70000 RUB

90000 RUB

110000 RUB

International Standard (solo)
Single Dance
с 26.06
с 02.10
с 01.11

Bronze Beginner

500 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Bronze Intermediate

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Bronze Full

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Bronze Open

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Silver Beginner

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Silver Full

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Silver Open

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Gold Beginner

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Gold Full

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Gold Open

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Gold Star Open

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Multi Dance
с 26.06
с 02.10
с 01.11

Bronze Beginner

1450 RUB

4200 RUB

4800 RUB

Bronze Full

2900 RUB

4200 RUB

4800 RUB

Bronze Full

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Bronze Full

4250 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Bronze Open

2900 RUB

4200 RUB

4800 RUB

Bronze Open

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Bronze Open

4250 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Silver Full

2900 RUB

4200 RUB

4800 RUB

Silver Full

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Full

4250 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Silver Open

2900 RUB

4200 RUB

4800 RUB

Silver Open

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Open

4250 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Gold Full

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Gold Full

4250 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Gold Open

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Gold Open

4250 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Gold Star Open

4250 RUB

6350 RUB

7200 RUB

International Latin (solo)
Single Dance
с 26.06
с 02.10
с 01.11

Bronze Beginner

500 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Bronze Intermediate

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Bronze Full

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Bronze Open

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Silver Beginner

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Silver Full

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Silver Open

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Gold Beginner

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Gold Full

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Gold Open

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Gold Star Open

1000 RUB

1500 RUB

1700 RUB

Multi Dance
с 26.06
с 02.10
с 01.11

Bronze Beginner

1450 RUB

4200 RUB

4800 RUB

Bronze Full

2900 RUB

4200 RUB

4800 RUB

Bronze Full

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Bronze Full

4250 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Bronze Open

2900 RUB

4200 RUB

4800 RUB

Bronze Open

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Bronze Open

4250 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Silver Full

2900 RUB

4200 RUB

4800 RUB

Silver Full

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Full

4250 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Silver Open

2900 RUB

4200 RUB

4800 RUB

Silver Open

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Silver Open

4250 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Gold Full

3600 RUB

5400 RUB

6100 RUB

Gold Full

4250 RUB

6350 RUB

7200 RUB

Gold Open

3600 RUB

5400 RUB

6100 RU