Moscow Dance Holidays 2022

Москва, Шлюзовая набережная д. 2/1 стр.1, Grand Ballroom.

02.04

ENAsonov Ilya

Borodinov Vlad

Borodinova Irina

Burenicheva Yulia

Bushchik Andrey

Gunko Gennadius (Lithuania)

Chesnokova Yulia

Chesnokov Alexandr

Mikheyev Sergey

Nagaitseva Olga

Perfilyeva Yulia

Potenziani Alessio (Italy)

Sazhina Anna (Azerbaijan)

Novozhilova Anastasiu

Luis-Madrazo Eduardo (Cuba)

Kostenko Aleksandr

Kuznetsova Elena

Ryupin Eugeny

Pavlov Vlad

Yelizarov Aleksandr


Sporykhin Mikhail  - официальный наблюдатель МАСКТ

Mikhalkov Igor - Главный судьяРегистрация

на конкурсы

и фестивали

28.10.2023 - 28.10.2023
5.11.2023 - 5.11.2023
11.11.2023 - 11.11.2023
2.12.2023 - 3.12.2023
3.12.2023 - 3.12.2023

Все для танцев